Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost SDH Chmelná v letech 2000 - 2008

20. 9. 2009
 
 
Úvod
Sbor dobrovolných hasičů Chmelná pokračoval v aktivitách, započatých už v 90. letech. Těmi byly zejména účast na soutěžích v požárním sportu, údržba a opravy techniky, pomoc při údržbě a úklidu obce a také podíl na společenském životě obce Chmelná. Významným krokem vpřed bylo dobudování nové hasičské zbrojnice ve víceúčelovém zařízení ve Chmelné.
 
Plesy
Novou tradicí se stalo pořádání hasičských plesů, a to v Kulturním domě Otročice, protože Chmelná v tomto směru dosud nemá odpovídající zázemí. Plesů bylo uspořádáno celkem pět, třikrát s kapelou Žížalí dusot ze Salačovy Lhoty a dvakrát s Fontánou z Čechtic. Plesy se vydařily díky vydatné účasti Chmelňáků i návštěvníků z jiných vesnic.
 
Požární sport
Zejména v letech 2001 – 2003 navázali naši hasiči na úspěchy z 90. let a zařadili se k nejúspěšnějším mužstvům celého okresu. Přehled úspěšných výsledků:
 
Rok 2000          Okrsková soutěž v Trhovém Štěpánově - na 3. místě
Podblanický pohár v Býkovicích pod Blaníkem - na 2. místě
 
Rok 2001 Pohárová soutěž v Keblově - na 1. místě
Podblanický pohár v Býkovicích pod Blaníkem - na 1. místě
Pohár obce Záhoří - na 2. místě.
Pohár starosty obce Zdislavice - na 1. místě
Soutěž v útoku v Bystřici - na 2. místě
Memoriál kpt. Urbana v Českém Krumlově - na 34. místě (z okresu Benešov nejlepší)
 
Rok 2002 Okrsková soutěž v Javorníce - na 3. místě
Okresní soutěž ve Vlašimi - na 4. místě
Podblanický pohár v Býkovicích pod Blaníkem - na 1. místě
Pohár obce Záhoří - na 3. místě s časem útoku 21:40 sekund.
Memoriál Františka Procházky v Divišově - na 5. místě z 24 družstev
 
Rok 2003 Okrsková soutěž ve Střechově - na 1. místě
Soutěž v Trhovém Štěpánově - na 1. místě ze 17 družstev
Soutěž v požárním útoku o Ratajský pohár - na 3. místě
Podblanický pohár v Býkovicích pod Blaníkem - na 3. místě z 21 družstev
Pohár starosty obce Zdislavice - na 2. místě s časem 21:44 sekund.
 
Rok 2006 - Okrsková soutěž v Malovidech - na 3. místě (soutěžilo se v pěti členech)
 
 
Pohár obce Chmelná
SDH Chmelná také pořádal vlastní soutěž - Pohár obce Chmelná v požárním útoku. Soutěž se několikrát konala ve sportovním areálu v Miřeticích. Ve Chmelné pro tuto činnost nepřipadalo v úvahu žádné místo pro uspořádání soutěže. Soutěž proběhla v Miřeticích celkem čtyřikrát (2000 – 2003)
Umístění SDH Chmelná
Rok 2000: na 3. místě (z 11 družstev)
Rok 2001: na 2. místě (z 11 družstev)
Rok 2002: na 1. místě s časem útoku 21:00 s. (z 12 družstev)
Rok 2003: na 2. místě s časem 20:75 s (ze 14 družstev)
V letech 2004 – 2006 se soutěž nekonala. Tradice byla obnovena znovu v roce 2007, kdy se soutěž konala poprvé ve Chmelné. Tam se konala i v roce 2008.
11. 8. 2007 – V. ročník. 9 družstev, z toho 3 družstva žen. Naše družstvo „A“ obsadilo 2. místo s časem 22:54 sekund a družstvo „B“ 5. místo s časem 28:65 sekund.
2. 8. 2008 - VI. ročník. Sjelo se 10 družstev, z toho 2 žen a 1 dětí. Družstvo „A“ obsadilo 3. místo s časem 21:16 sekund, družstvo „B“ obsadilo 2. místo s časem 20:78 sekund
 
Účast na životě obce
Hasiči příležitostně pořádají posezení s pečením prasete na zakončení sezóny. Nechybí samozřejmě dobré pivo a pro děti limonáda. Toto se koná jako poděkování příznivcům, fanouškům a všem, kteří jakkoli podporovali místní hasiče v požárním sportu a fandili jim. K poslechu, tanci a dobré náladě hrála místní kapela Chmelařinka. Velký dík patří rodinám soutěžících hasičů, které se museli kvůli soutěžím nějakou tu sobotu bez nich obejít.
Hasiči také pomáhali s odvozem železného šrotu. Tím pomohou s úklidem obce, pomohou občanům zbavit se odpadu a sami si obohatí rozpočet.
Hasiči se v uniformách účastní pohřbů svých bývalých členů. Účastní se podle možnosti 8 – 10 hasičů.
Hasiči uspořádali v lednu 2006 lyžařský zájezd do Chmelné u Českých Budějovic.
Od roku 2007 pořádají hasiči vždy v květnu pouťové zábavy na chmelenské návsi a také dětské dny a fotbalové utkání svobodných proti ženatým na novém hřišti.
 
Opravy, údržba a nákup hasičského vybavení.
SDH zakupovalo v letech 2000 – 2002 převážně vybavení pro požární soutěže.
Nákup 10 nových uniforem. V roce 2006 zakoupili členové SDH v Praze v hasičské výzbrojně nové hasičské uniformy v ceně 38,000 Kč.
Hasiči se také účastnili brigád na stavbě nové hasičské zbrojnice, a to v letech 2006 a 2007, kdy tato zbrojnice byla otevřena. Od ledna 2007 do poloviny listopadu se pracovalo na zhotovení stropu, vnitřních omítek, vrchní beton, nátěr podlahy a vrat, vybílení a dokončovací práce. Odpracovalo se přes 440 hodin.
 Sbor má tak po 15ti letech opět odpovídající budovu pro svěřenou hasičskou techniku. Poslední hasičská zbrojnice byla u skladu zemědělského družstva a byla z důvodu přestavby skladu na hospodářskou budovu zbourána. Jinou se mezitím nepodařilo dokončit, a tak byla technika uložena v náhradní, ne zcela vyhovující plechové boudě u kravína a v jiných nevhodných prostorech. Slavnostní otevření proběhlo 17. listopadu 2007 za doprovodu kapely Chmelařinka a za spolupráce rybářského spolku.
Následně byla zbrojnice vybavena veškerou technikou a materiálem, které sem byly přemístěny z provizorních prostor.
 
Organizace sboru
Výroční schůze se koná s jedinou výjimkou každý rok za účasti většiny hasičů z obce. Účastní se také hosté, např. pan Studnička z Čechtic. V posledních letech bývá doprovázena kapelou Chmelařinka a promítáním videa a fotografií z průběhu roku.

Dlouholetým starostou sboru byl pan Bohuslav Turek, v současnosti čestný starosta sboru. Novým starostou je od ledna 2007 Tomáš Kučera.

Sbor také výrazně omlazuje a přijímá nové členy. V prosinci 2007 to byli: Lukáš Kučera, Lukáš Novák, Michal Turek čp 35, Michal Turek čp 38, Ladislav Kamarýt ml., Jakub Říha (Pyšely), Jan Staněk, Jiří Kehar (Praha) a Josef Krejčí (Vlašim). Ti dostali Pamětní listy.