Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost v roce 2011

31. 12. 2011

 

 
7. 1. 2011 -Výroční hasičská schůze okrsku Zdislavice ve Chmelné.
- Okrsková výroční valná hromada se konala Od 19: hodin ve Chmelné v nově zrekonstruovaném kulturním domě „U Pitráků“. Na schůzi se projednávala, mimo jiné, činnost okrsku v roce 2010 a plán činnosti na rok 2011. Byla také přednesena pokladní zpráva. Potom následovala diskuse, ve které vystoupilo se svým projevem několik členů.
 Po ukončení jednání a diskusi proběhlo hromadné focení přítomných hasičů z celého okrsku, kterých bylo celkem 35. Pak se podávalo občerstvení, sekaná s oblohou a točilo se benešovské pivo Ferdinand, kterého se vypili dva a půl sudu. Po schůzi v průběhu volné zábavy hrála kapela Chmelařinka. Promítaly se také fotky, které byly pořízeny většinou na akcích SDH Chmelná a na soutěžích za posledních osm let a několik snímků historických. O obsluhu se výborně staraly: Zuzka Krejčová (Vlašim) čp. 6, Aneta Staňková čp. 26, Petra Turková čp. 35 a mladí hasiči.
 Zúčastnili se zástupci všech sborů okrsku: Chmelná, Javorník, Kuňovice, Zdislavice, Malovidy, Miřetice, Chlum a Rataje. Na schůzi byl též delegát z výkonného výboru OSH Benešov pan Pavel Studnička. Ze SDH Chmelná se zúčastnili: Tomáš Kučera čp 29, Petr Kučera čp. 29, Ladislav Kamarýt ml. čp. 34 Jaroslav Filip ml. čp. 7, František Turek čp. 35, Lukáš Kučera čp. 29, Jiří Foller st. čp. 37, Jan Staněk čp. 26, Josef Krejčí (Vlašim) čp. 6.
 Kapela Chmelařinka hrála ve složení: František Kučera čp. 29 – tenorsaxofon, zpěv, Josef Jankovský čp. 4 – altsaxofon, klávesy, Pavel Novák st. čp. 19. – trombon, zpěv, Jaroslav Filip st. čp. 7 – klávesy, Josef Vógl (Miřetice) – bicí, František Novák st. čp. 19 – harmonika.
 Podle ohlasů ze strany přítomných hasičů z okolních sborů lze dobře odhadnout, že se jim u nás líbilo. Samozřejmě nás to těší a jsme rádi, že vše co jsme pro tuto akci udělali, nebylo zbytečné.
 
21. 1. 2011 – Příprava hasičského bálu a členská schůze.
– V kulturním domě se připravoval hasičský ples a konala se členská schůze. Volil se nový člen kontrolní a revizní rady Petr Filip čp. 32 za Miroslava Filipa st. čp. 36, který přestal být činným členem a stal se členem přispívajícím.
 Projednávalo se organizační zajištění hasičského bálu dne 22. ledna 2011. Sepsal se rozpis služeb a projednaly další podrobnosti.
 Byl vznesen návrh na větší investici finančních prostředků, kterým byl nákup a darování materiálu na zhotovení čtrnácti stolů do kulturního domu „U Pitráků“. Celková částka činí 18 500 Kč. Výroba bude provedena brigádnickou formou financovanou obcí. Za pronájem KD se bude obci Chmelná i nadále platit řádný poplatek.
 Projednávala se finanční náhrada škody, která vznikla na oplocení pozemku sousedícího čp. 36 s kulturním domem při jedné ze zábav pořádaných naším sborem v minulém roce. Konkrétně šlo o náhradu škody za přetržený drát v hodnotě 280 Kč.
 
22. 1. 2011 – Hasičský bál s kapelami Chmelařinka a Nesbend.
- V tomto roce se po třech desítkách let uskutečnil hasičský bál opět ve Chmelné. Poslední „požárnický ples“ se tu konal 12. ledna 1980. Tenkrát hrála kapela Delicie a výdělek byl 1 554,90 Kčs. Pak ještě 19. února v roce 1983 uspořádali chmelenští požárníci ples v Malovidech, kde hrála kapela Akcent – Pelhřimov a potom se na dlouhou dobu přestaly hasičské plesy pořádat. Tradice plesů se obnovila v roce 2000, kdy byl 22. ledna SDH Chmelná uspořádán hasičský ples s kapelou Fontána II v Otročicích. Tuto etapu ukončil hasičský ples 25. ledna v roce 2004 kde hrála kapela Žížalí Dusot. Pak se několik let, pro vzdálenost vhodného kulturního domu a klesající aktivitu členů SDH Chmelná, plesy zase nedělaly. Letos byl hasičský bál po čase opět uspořádán a poprvé v nově zrekonstruovaném kulturním domě „U Pitráků“. Hrála dvě hudební tělesa, místní kapela Chmelařinka a oblíbená kapela Nesbend z Nesměřic.
   Od 10:00 hodin probíhaly přípravy, mezi které také patřilo, kvůli pohodlí návštěvníků a obsluhy, zřízení výčepu v hasičárně a dolaďovaly se další organizační záležitosti. Dávala se dohromady tombola a děvčata připravovala guláš, o jehož uvaření se rozhodlo na poslední chvíli. Holky se do vaření pustily s velkou chutí a elánem a opravdu se jim povedl!
   Po 20:00 hodině zahájila hasičský bál kapela Chmelařinka a několik tanečních párů se začalo objevovat na tanečním parketě. Po nich hrála kapela Nesbend, hosté se začínali dobře bavit a všichni si užívali dobré nálady. Obě kapely se střídaly, takže nebyly během večera větší hudební přestávky. Chmelařinka i Nesbend hrály výborně, všem se líbily a hudebníci z jedné i druhé kapely se navzájem chválili.
   Během večera byly prodávány lísky do tomboly, po jejichž zakoupení a rozbalení se výherce ihned dozvěděl, zda vyhrál některou z 273 cen. V tombole bylo, mimo jiné, hodnotná sada montážních klíčů, poukazy na stavební materiál, na kadeřnické služby a na živého kapra, sud piva, uzená šunka, domácí pekárna, poukaz na živé sele, laserové měřidlo, DVD přehrávač, několik pytlů brambor a mnoho dalších zajímavých cen.
 Výborná nálada panovala celý večer, hosté se bavili, výčep byl vybaven širokým nápojovým sortimentem a byl i hojně navštěvován.
 Jsme rádi, že na hasičský bál ve Chmelné přišel takový počet lidí, něco kolem 130, a že se u nás líbilo. Děkujeme všem, kdo přišel, oběma kapelám za výborné vystoupení a těšíme se na shledanou při dalších akcích.
  Potěšující byla i hojná účast při přípravách a pomoc od chmelenských občanů se snahou všech o co možná nejlepší zajištění bálu.
   Kapela Chmelařinka hrála ve složení: František Kučera  – tenorsaxofon, zpěv, Josef Jankovský  – altsaxofon, klávesy, Pavel Novák st. – trombon, zpěv, Jaroslav Filip st. – klávesy, Josef Vógl (Miřetice) – bicí, Rudolf Pospíšil (Vlašim) – basová kytara.
 
5. 3. 2011 - Pohřeb člena SDH Chmelná.
– V borovnickém kostele se konal pohřeb člena, dlouholetého funkcionáře, jež vykonával 50 let funkci jednatele SDH Chmelná pana Josefa Švejdy. Rozloučit se přišlo také 19 hasičů v uniformách. 11 ze Chmelné a 8 z Miřetic. Při pohřbu byl také nesen prapor SDH Chmelná. Jiří Turek pronesl u hrobu zemřelého smuteční řeč.
 
Březen 2011 – Dokončení renovace závěsné traktorové stříkačky. Odpracovalo se přes 23 hodin.
- Stříkačka byla částečně rozebrána a nastříkána na červeno. Kola se natřela bíle a náhon žlutě. Byla zprovozněna zavodňovací pumpa, utěsněno čerpadlo a přepouštěcí ventily. Následně bylo vše zkompletováno.
Celou rekonstrukci prováděl Tomáš Kučera.
 
14. 5. 2011 – Pouťová zábava -  veřejná zkouška kapely Chmelařinka.
– Sbor uspořádal, hlavně pro místní občany, v kulturním domě „U Pitráků“ pouťovou taneční zábavu, na které hrála kapela Chmelařinka. Zábava se ale bohužel stala spíše veřejnou zkouškou kapely, protože přišlo kromě pořadatelů dohromady 8 lidí. Minulý rok přišlo asi 80 hostů, takže návštěvnost byla oproti loňsku o jednu nulu nižší. Všech 8 hostů byli navíc příbuzní a známí muzikantů a pořadatelů.
 Akce se tedy dost nepovedla, ale i tak se všichni společně dobře bavili a strávili pěkný večer. Je smutné, že ani domácí nepřišli podpořit nejen hasiče, ale ani kulturu a společenskou událost v obci jakou je pouťová zábava. Uspořádání jakékoli akce zabere nějaký čas a vyžádá si i nějaké náklady, a když potom nepřijdou lidi, pro které je všechno připravováno, tak to pro pořadatele není moc radostné a povzbuzující. Škoda.
 Kapela Chmelařinka hrála ve složení: František Kučera – tenorsaxofon, Josef Jankovský - altsaxofon, klávesy, Jaroslav Filip st. - klávesy, Josef Vógl (Miřetice) – bicí, Pavel Novák st. – trombon, František Novák st. – harmonika, Rudolf Pospíšil (Vlašim) – basová kytara.
 
2. plovina května 2011 - Tréninky na soutěž, nákup hadic, údržba techniky.
- Soutěžní družstvo SDH Chmelná se věnovalo přípravám na základní kolo okrskové hasičské soutěže v Miřeticích. Požární útok se trénoval na hřišti, běh na sto metrů s překážkami ve Zdislavicích. Ve složení: Petr Kučera čp. 29 – koš, Tomáš Kučera čp. 29 – savice, Tomáš Martínek st. čp. 39 – strojník, Jan Staněk čp. 26 – hadice B, Lukáš Kučera čp. 29 – rozdělovač, Ladislav Kamarýt ml. čp. 34 – levý proud, Tomáš Martínek ml. čp. 39 – pravý proud.
   Zakoupily se 2 hadice „C“, které stály 3 806 Kč. Při jednom z nácviků požárního útoku došlo k prasknutí jedné hadice „C“, proto se rozhodlo o koupi 2 nových. Používané hadice jsou minimálně 15 let staré, a tak není divu, že už dosluhují.
 U PS 12 se opravila nádrž, ze které kolem uzavíracího kohoutu začal vytékat benzín. Tlakovou myčkou byly umyty obě stříkačky PS 12 a PS 8. a na PS 12 byl obnoven nátěr.
 
28. 5. 2011 - Okrsková soutěž v Miřeticích. V celkovém pořadí skončil náš tým v naší kategorii z devíti družstev na třetím místě s časem útoku 25:50 s.
- Soutěžní družstvo SDH Chmelná se zúčastnilo základního kola okrskové soutěže v požárním sportu okrsků Zdislavic a Trhového Štěpánova konané v Miřeticích u příležitosti 100. výročí založení tamního hasičského sboru.
 Do sousedních Miřetic jsme vyrazili po třičtvrtě na dvanáct a dorazili jsme přesně ve 12 hodin. Přestože Miřetice jsou od Chmelné vzdáleny něco málo přes jeden kilometr, cesta speciálním povozem (vozíkem za auto připojeným za pohonnou jednotku ze sekačky) a za doprovodu houkačky nám trvala asi 12 minut.
 Po nástupu družstev se rozlosovalo startovní pořadí a soutěž byla zahájena. My jsme si vylosovali číslo 10 a v kategorii mužů tak ve všech disciplínách startovali poslední. První soutěžní disciplínou byl běh jednotlivců na 100 metrů s překážkami. I když se někteří tréninku stovek věnovali o trochu více než jindy, moc se nevedlo, a všichni nedosáhli takových výsledků, jaké si představovali. Součet našich třech nejlepších časů byl 71:10 s. (Tomáš Martínek ml. čp. 39 - 21:88 s., Tomáš Martínek st. čp. 39 - 24:22 s., Jan Staněk čp. 26 - 25:00 s., dále překážky běželi: Ladislav Kamarýt ml. čp. 34 a Lukáš Kučera čp. 29). Tomáš Martínek ml. čp. 39 se umístil se svým dosaženým časem v celkovém pořadí soutěže na hodnoceném třetím místě. Po několika letech se tak opět dostalo do Chmelné ocenění za překážkový běh.
   Poté následovala pořadová příprava. Tu se nám nepovedlo zvládnout až tak předpisově, spíše k pobavení diváků, ale rozhodčí byl naštěstí rozumný a udělil nám za náš výkon jen jeden trestný bod.
 Poslední přišly na řadu požární útoky, královská disciplína. Útoky jme trénovali pouze jednou, týden před soutěží, protože nám více nepřálo počasí, přesto jsme chtěli podat v této disciplíně co možná nejlepší výkon. Pravidla pro požární útok byla podobná jako loni, i s tím, že stříkačka byla před odstartováním pokusu zastavená. Hned po dokončení přípravy věcí na základně nám bylo vytýkáno, že jsme měli v průběhu přípravy nastartovaný motor a byla nám slibovaná diskvalifikace. I tentokrát ale byli rozhodčí uznalí a nechali nás požární útok bez problému provést. Náš výkon nebyl nejlepší, nepovedlo se hned napoprvé našroubovat koš a to se projevilo i na výsledném čase pokusu. Ten byl 25:50 s.
 Při takovýchto soutěžích záleží také na přístupu rozhodčích k soutěžícím, kteří tento sport dělají ve svém volném čase a protože je to baví. Když totiž nějaký namyšlenec v roli rozhodčího kárá soutěžící za kdejakou maličkost a hloupost, nebo dokonce udělí diskvalifikaci, tak to přestává lidi bavit a ztrácí zájem. Není divu, že obliba okrskových soutěží je malá, protože se na nich „soutěží“ i v otáčení na povel a jsou na ně delegováni i takoví rozhodčí, kteří se vyžívají v přidělování trestných bodů a kdejakých zbytečných připomínek. To se ale naštěstí netýkalo této soutěže.
 Po 18. hodině byl nástup a vyhlášení výsledků. My v celkovém pořadí skončili z devíti družstev mužů na pěkném třetím místě. Organizátoři také vyhlašovali pořadí útoků a my měli třetí nejrychlejší, takže ocenění se dostalo i nám. Na soutěži v Miřeticích jsme tedy vybojovali dohromady tři třetí místa a s nimi i tři trofeje a tři diplomy, které si pro tuto příležitost miřetičtí hasiči vyrobili s pěkným motivem miřetické kapličky a jejich historické motorové stříkačky.
 Vzhledem k tomu jak jsme se věnovali tréninkům, tak to byl pro nás na okrskové soutěži dobrý výsledek, který jsme také patřičně oslavili. Soutěže se účastnilo 9 družstev mužů a 2 družstva žen. Mimo soutěž požární útok také předvedlo družstvo veteránů z Miřetic. Soutěž byla dobře zorganizována, pořadatelé se snažili, jen to počasí mohlo být o trochu méně zamračené.
 SDH Chmelná soutěžilo ve složení: Petr Kučera čp. 29 – koš, Tomáš Kučera čp. 29 – savice, Tomáš Martínek st. čp. 39 – strojník, překážky, Jan Staněk čp. 26 – hadice B, překážky, Lukáš Kučera čp. 29 – rozdělovač, překážky, Ladislav Kamarýt ml. čp. 34 – levý proud, překážky, Tomáš Martínek ml. čp. 39 – pravý proud, překážky.
 
Takto celá soutěž dopadla
 
celkové
pořadí
družstvo - muži
pořadí
útoků
družstvo - muži
čas
útoku
pořadí
100m
družstvo - muži
čas
3 x 100m
1.
Sedmpány
1.
Zdislavice
20:31 s.
1.
Sedmpány
68:37 s.
2.
Zdislavice
2.
Sedmpány
24:40 s.
2.
Zdislavice
69:48 s.
3.
Chmelná
3.
Chmelná
25:50 s.
3.
Chmelná
71:10 s.
4.
Chlum
4.
Chlum
26:56 s.
4.
Dubějovice
73:87 s.
5.
Javorník
5.
Kuňovice
32:97 s.
5.
Javorník
76:13 s.
6.
Dubějovice
6.
Keblov
33:03 s.
6.
Keblov
77:35 s.
7.
Kuňovice
7.
Miřetice
47:69 s.
7.
Chlum
80:35 s.
8.
Keblov
8.
Javorník
52:84 s.
8.
Miřetice
83:33 s.
9.
Miřetice
9.
Dubějovice
58:32 s.
9.
Kuňovice
87:35 s.
 
celkové
pořadí
družstvo - ženy
1.
Hulice
2.
Sedmpány
 
25. 6. 2011 – Oslava 100. výročí založení SDH Miřetice.
- Sváteční odpoledne v Miřeticích začalo slavnostním nástupem členů SDH Miřetice a projevy zástupců z řad hasičů a představitelů Miřetic. Ve slavnostním zahájení byla představena historie sboru, činnost v minulosti a současnost. Byli také vyhlášeni a oceněni zasloužilí členi SDH Miřetice. Poté předali zástupci SDH Kuňovice a SDH Chmelná miřetickému sboru ke stému výročí jeho založení pamětní plakety.
 Po slavnostním zahájení miřetičtí hasiči předvedli netradiční požární zásah na hořící domek „finančního úřadu“ a hasiči ze Zdislavic předvedli cisternovou automobilovou stříkačkou zásah na hořící balík slámy.
 Zpestřením dne byla zajisté pro všechny možnost nechat se vyvézt požární plošinou, která je používána ve firmě Sellier & Bellot ve Vlašimi, do výšky 27 metrů a dopřát si tak nevšední zážitek a vyhlídku do okolí.
 Všichni pozvaní hosté dostali občerstvení, sváteční náladu doplňovaly kapely Vysoký Napětí a Chmelařinka, které hrály až do nočních hodin a obě skupiny si také zahrály dohromady.
 
27. 8. 2011 – Loučení s prázdninami.
– Sbor dobrovolných hasičů Chmelná uspořádal na hřišti pro své příznivce, chmelenské občany a děti akci „Loučení s prázdninami“. Finančně také přispěly obec Chmelná a Rybářský spolek Chmelná.
 Přípravy začaly od 9:00 hodin, postavily se stany, dalo maso na rožeň a připravily se další věci. Dopolední počasí vypadalo příznivě, tak se také pravila káď s vodou pro zchlazení a hadice s proudnicemi, aby se děti mohly vyblbnout.
 Vše oficiálně začalo ve 13:00 hodin. Pekly se vepřové kýty, hrál fotbal a pro děti byl po celý den k dispozici skákací hrad zapůjčený z Dubějovic. Z fotbalového utkání svobodných proti ženatým se odehrál pouze jeden poločas za stavu 5:4 pro svobodné. Druhá půlka zápasu se nehrála kvůli dešti, který trval až do večera. Pro nepřízeň počasí se musel i skákací hrad přesunout pod velmi prostorný stan, který byl zapůjčený od mikroregionu Želivka, jehož členem je i obec Chmelná.
   Panovala dobrá nálada a všichni se za chladného a deštivého počasí dobře bavili až do večerních hodin. Po ukončení na hřišti pokračovali někteří ještě v klubovně.
 
11. 11. 2011 - Posvícenská zábava v kulturním domě „U Pitráků“ s kapelami Českej Chleba a Nesbend.
V pátek, kdy kalendář ukazoval magické datum 11. 11. 2011, pořádal SDH Chmelná v kulturním domě „U Pitráků“ posvícenskou zábavu s kapelami Českej Chleba a Nesbend. Při posledních přípravách se ještě za pódiem od stropu k podlaze provizorně nainstalovala geotextilie, aby se tak tímto způsobem zkusilo vylepšit akustiku sálu.
   Zábava začínala ve 21:00 hodin. Jako první vystoupila kapela Českej Chleba. Ta hrála do 23. hodin, kdy je po krátké přestávce na doladění nástrojů vystřídala kapela Nesbend, která těšila hojné publikum přibližně do půl třetí ráno.
 Přišlo něco ke 100 platících návštěvníků.
 
9. 12. 2011 - Konala se v zasedací místnosti obecního úřadu výroční hasičská schůze SDH Chmelná.
Schůze byla zahájena po hodinové čekací pauze ve 20:00 hodin. Přítomní byli přivítáni a seznámeni s programem. Poté starosta sboru požádal o chvíli ticha za zemřelého člena bratra Josefa Švejdu čp. 28.
   Byla přečtena zpráva o činnosti sboru za rok 2011, kterou přednesl Tomáš Kučera. V průběhu přednesu byly promítány fotografie k daným událostem.
   Pokladník sboru Jaroslav Filip ml. přednesl pokladní zprávu.
   Dalším bodem byl návrh činnosti na rok 2012, který přednesl starosta sboru Tomáš Kučera:
- Údržba techniky
- Spolupráce s obcí
- Účast na soutěžích
- Pořádání kulturních akcí
   Bylo rozhodnuto o jiném umístění klíčů od hasičárny.
 Přítomní byli seznámeni s pravidly pro půjčování dvoukolového výsuvného žebříku. Rozhodlo se, že bude žebřík vhodným způsobem zajištěn proti volnému odtažení zámkem, klíče budou po domluvě k dispozici u starosty sboru. V katastru obce se bude žebřík občanům půjčovat zdarma, mimo obec bude vybírán poplatek 100 Kč/den.
 V diskusi byla děvčatům, která pomáhají při akcích organizovaných SDH Chmelná, předána drobná odměna jako poděkování za jejich ochotu a pomoc.
 Dále bylo informováno o několika dalších akcích, které jsou v naší obci naplánovány a v dohledné době se budou konat (hasičský bál 4. 2. 2012, divadelní vystoupení 17. 2. 2012, a další).
 Akce pořádané sborem jsou organizovány také jako součást kulturního dění v obci a je potřeba aby byly členy a občany podporovány jak pořadatelsky, tak i návštěvností, aby vynaložené úsilí, snaha a čas organizátorů nebylo marné a zbytečné.
 Závěrem starosta sboru Tomáš Kučera poděkoval všem, kteří se aktivně podílí na akcích a činnosti sboru.
 K občerstvení byla ovarová kolena, polévka a 1 sud (100 piv) 12° piva Hubertus z Kácova. Schůze končila kolem 2:30 hodiny.
   Zúčastnilo se 17 činných členů a 2 hosté. 2 činní členi omluveni.