Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost v roce 2009

31. 12. 2009
31. 1. 2009 - Technická pomoc při okysličování vody.
- V rybníce na Ohradech byla hasičskou stříkačkou PS 8 okysličována voda.
 
Únor, březen 2009 -Konaly se brigády na rekonstrukci vozíku na PS 8. Odpracovalo se přes 39,5 hodin.

- Provedla se kompletace vozíku na PS 8. Byla zhotovena nová dřevěná podlaha, namontovaly se zpět do boudy vozíku regály a úchyty a nastěhovalo se zpět jeho vybavení, které není kompletní.

Fotky z akce: http://tomaskucera.rajce.idnes.cz/2009_03_12_Rekonstrukce_voziku_PS_8/

 
17. 3. 2009 - Pohřeb člena SDH Chmelná.
- V borovnickém kostele se konal pohřeb pana Josefa Filipa čp. 5. Též člena SDH Chmelná. Zemřel ve věku 78 let.
Na pohřbu bylo 10 hasičů v uniformách.
 
10. 4. 2009 Školení preventistů
- Na stanici hasičské zásahové jednotky ve Vlašimi bylo provedeno školení preventistů obcí. Z našeho sboru se tohoto školení zúčastnil jeden člen a získal odznak a osvědčení o odbornosti Referent prevence a výchovné činnosti SH ČMS III.
 
Duben 2009 Přidělení pracovních obleků
- Z plošné dotace ministerstva vnitra obdržela naše obec pro svou zásahovou jednotku obce Chmelná zdarma 5 nehořlavých kompletů, které se skládají z blůzy, kalhot a bot. Tato dotace byla určena pro jednotky kategorie JPO V. Zřizovatelem JPO je obec nikoliv SDH.
 
13. 5. 2009 - Mytí návsi před poutí.

- Před tradiční poutí, která bude 14. května, se po celkovém úklidu myla stříkačkou PS 8 náves.

Fotky z akce: http://tomaskucera.rajce.idnes.cz/2009_05._13_Uklid_a_myti_navsi_pred_pouti_ve_Chmelne/

 
16. 5. 2009 - Okrsková soutěž ve Zdislavicích. V celkovém pořadí skončil náš tým v naší kategorii ze sedmi družstev na pátém místě s časem útoku 26:77 s.
-Soutěžní družstvo SDH Chmelná se zúčastnilo okrskové soutěže okrsků Zdislavic a Trhového Štěpánova ve Zdislavicích.
 Na místo soutěže jsme přijeli ve 12:30 hodin. Sjelo se celkem 9 družstev, z toho dvě družstva žen. Za poslední roky byla takováto účast na okrskové soutěži nejnižší. Nemalou měrou se na tom také jistě podílí neustálé úpravy a nesmyslné měnění pravidel pro tyto postupové soutěže.
 Po nástupu družstev byla soutěž ihned zahájena. První disciplínou byl běh jednotlivců na 100 metrů s překážkami. Na nich se nám nepovedlo dosáhnout nejlepších výsledků a skončili jsme po součtu třech nejlepších časů šestí. Pak následovala pořadová příprava. Tu se nám povedlo, po předchozím nácviku na místě soutěže, absolvovat docela dobře. Rozhodčí byli naštěstí rozumní a udělil nám za náš výkon jen dva trestné body.
 Na závěr proběhly požární útoky, na které jsme se těšili nejvíce. My jsme měli vylosované startovní číslo čtyři a tak jsme i na tuto disciplínu šli čtvrtí. Tato disciplína byla měřena elektronickou časomírou, která zaručuje ty nejpřesnější výsledky. Příprava každého družstva byla od pořadatelů doprovázena informativním komentářem o každém soutěžícím členu. Pravidla pro požární útok byla i letos opět poupravená a to tak, že požární stříkačka musela být před odstartováním pokusu zastavená. Po odstartování našeho družstva se ovšem nepovedlo ihned stříkačku natočit, a to se projevilo i na výsledném čase pokusu. Ten byl 26:77 s. Jinak byl náš útok provedený docela dobře.
 Po ukončení disciplín byl nástup a vyhlášení výsledků. My v celkovém pořadí skončili ze sedmi družstev mužů na pátém místě. Soutěž byla na vysoké organizační úrovni a pořádajícím zdislavickým hasičům se povedla. I počasí, které bylo z počátku špatné se vydařilo. Je jen škoda, že se zúčastnilo málo soutěžních družstev.
 Domů jsme se vraceli postupně, poslední dorazili po 20:00 hodině.
 SDH Chmelná soutěžilo ve složení: Ladislav Kamarýt ml. - koš, překážky, Jan Staněk - savice, překážky, Tomáš Kučera - strojník, překážky, Jiří Kehar (Praha) - hadice B, Lukáš Kučera - rozdělovač, překážky, Michal Turek čp. 35 - levý proud, překážky, Michal Turek čp 38 - pravý proud, překážky.
 
Takto celá soutěž dopadla
 
celkové
pořadí
(včetně trestných bodů)
družstvo - muži
1.
Sedmpány
2.
Zdislavice A
3.
Zdislavice B
4.
Javorník
5.
Chmelná
6.
Dubějovice
7.
Kuňovice
 
pořadí
útoků
družstvo - muži
čas
útoku
pořadí
100m
družstvo - muži
čas
3 x 100m
 
 
 
 
 
 
1.
Zdislavice A
22:71 s.
1.
Sedmpány
59:63 s.
2.
Sedmpány
23:89 s.
2.
Zdislavice A
91:54 s.
3.
Zdislavice B
24:12 s.
3.
Zdislavice B
65:44 s.
4.
Chmelná
26:77 s.
4.
Javorník
71:07 s.
5.
Dubějovice
32:37 s.
5.
Kuňovice
73:80 s.
6.
Javorník
36:57 s.
6.
Chmelná
79:53 s.
 
 
celkové
pořadí
družstvo - ženy
čas
útoku
1.
Hulice
 
2.
Sedmpány
 
 
17. 5. 2009 - Pořádání pouťového fotbalového utkání svobodných proti ženatým a pouťové zábavy na které hrály kapely Chmelařinka a Prasklá žárovka. Focení členů v uniformách.
– Od 8:30 hodin začali nejen členové hasičského sboru s přípravami na pouťovou zábavu. Vedle parku na návsi se postavil stan zapůjčený od Mkroregionu Želivka i se stoly a lavicemi, pro prodejní stánek s občerstvením skvěle posloužila po menší úpravě čekárna. Ze hřiště se odvezla posečená tráva, postavil se stan pro diváky a na mez se rozmístily lavičky.
 Od 11:00 hodin byla v kapličce sloužena pouťová mše svatá, po které proběhlo hromadné i skupinové focení chmelenských občanů a hasičů v uniformách. Pro členy kteří nevlastní uniformu jsme si několik obleků zapůjčili od SDH Miřetice. Skupinového fotografování se zúčastnilo 17 hasičů.
   Odpoledne se kolem 14:30 hodin začali scházet na návsi lidé, kteří se postupně odebírali na hřiště, kde se od 15:00 hodin uskutečnil fotbalový zápas svobodných proti ženatým. V tomto turnaji zvítězili po vyrovnaném souboji svobodní. Skóre bylo 4:3, rozhodčím zápasu byl starosta obce Jiří Filip čp. 20.
 Samotná pouťová zábava začala v 16:30 hodin. Hrála tradičně kapela Chmelařinka a tentokrát i hosté kapela Prasklá žárovka. Počasí bylo opravdu nádherné, a tak se určitě všichni dobře bavili, mohli poslouchat lidové písně v podání Chmelařinky a vychutnat si moderní melodie od Prasklé žárovky a strávili tak společně zbytek nedělního dne.
 Věříme, že se všem hostům pouťové odpoledne ve Chmelné líbilo. Soudě tak podle počtu hostů, kteří přišli a podle navštěvovanosti bohatě vybaveného stánku s občerstvením, který skýtal pestrý sortiment, výborné uzené klobásy, skvělé pivo, limonády a také i něco ostřejšího. V jeho obsluze se členové SDH Chmelná po hodině střídali.
 Konec zábavy nastal po 22:00 hodině, kdy už vydrželi jen ti nejvytrvalejší a nejsilnější jedinci. Akce se z pohledu chmelenských občanů, a doufáme že i přespolních návštěvníků, nadmíru vydařila. Děkujeme všem kteří přišli.
 Kapela Chmelařinka hrála v tomto složení: František Kučera – tenorsaxofon, Josef Jankovský – altsaxofon, klávesy, Jaroslav Filip st. - klávesy, Lukáš Novák – basová kytara, Zdeněk Holejšovský (Čechtice) – bicí, Josef Vógl (Miřetice) – bicí, Pavel Novák st. – trombon, František Novák st. – harmonika, Dana Vesecká (Miřetice) – zpěv.

 Kapela Prasklá žárovka hrála v tomto složení: Lukáš Novák - basová kytara, zpěv Jan Lejčko ml. (Miřetice) – klávesy, zpěv, Ludmila Holejšovská – flétna, zpěv, Matyáš Vesecký (Miřetice) – kytara, zpěv, Vojtěch Kot (Zdislavice) – bicí. Jiří Šindelář (Čechtice) – kytara.

Fotky z akce: http://tomaskucera.rajce.idnes.cz/2009_05._17_Poutova_mse_svata_a_fotografovani_chmelenskych_obcanu/

http://tomaskucera.rajce.idnes.cz/2009_05._17_Poutove_fotbalove_utkani%2C_poutova_zabava_-_Chmelna/

 
10. 7. 2009 - Námětové cvičení s dálkovou dopravou vody ve Chlumu
– V 18:03 hodin byl SDH Chmelná telefonicky vyzván k provedení námětového cvičení ve Chlumu. Následně byla veřejným rozhlasem spuštěna siréna ke svolání hasičů, kteří se sešli v hasičárně. Po převlečení pěti členů do nových zásahových uniforem, které se prvně použili, vyjelo devět našich členů na místo cvičení. Tří členové jeli Avií Furgon ve kterém se vezla požární stříkačka a vybavení, další hasiči jeli na motorce a autem.
 Do Chlumu náš sbor dorazil ve dvacáté minutě od nahlášení poplachu jako sedmý. Námětové cvičení spočívalo v dálkové dopravě vody z tamního rybníka k objektům zemědělského družstva, kde se plnila cisternová stříkačka SDH Zdislavice. Jednotlivé sbory byly do dálkového vedení vody zapojovány postupně podle příjezdu. Byly jsme na místě sice předposlední, ale vzhledem k tomu, že jsme to měli oproti ostatním sborům nejdál, byl náš dojezdový čas vynikající. Za námi dorazilo už jen družstvo z Miřetic, které už nebylo zařazeno do dálkového vedení vody a bylo určeno jako záloha.
 Po dokončení dálkové dopravy vody a sklizení veškerého materiálního vybavení sborů byl nástup a vyhodnocení celé akce. I když se námětové cvičení v posledních několika letech neprovádělo, bylo toto hodnoceno, až na drobné výhrady, kladně. Poté všichni účastníci byli pozváni na malé pohoštění do zdislavické hasičské hospody.
 Akce se zúčastnilo 62 členů ze všech sborů zdislavského okrsku: Zdislavice, Chlum, Javorník, Rataje, Malovidy, Kuňovice, Chmelná a Miřetice. Z našeho sboru se zúčastnili: Tomáš Kučera, Petr Kučera, Lukáš Kučera, Michal Turek čp. 38, Jan Staněk, Jaroslav Filip ml., Ladislav Kamarýt ml.,Tomáš Martínek st., Jiří Holejšovský st.

 Námětové cvičení ve Chlumu bylo předem nahlášeno, a tak se den předem vše řádně připravilo a domluvilo.

Fotky z akce: http://tomaskucera.rajce.idnes.cz/2009_07._10_Nametove_cviceni_s_dalkovou_dopravou_vody_-_Chlum/

 
22. 8. 2009 – Soutěž o Pohár starosty městyse Zdislavice ve Zdislavicích. V celkovém pořadí skončil náš tým v naší kategorii z šestnácti družstev na sedmém místě s časem útoku 26:05 sekund.
– 22. srpna se konala soutěž v požárních útocích O pohár starosty městyse Zdislavice, na kterou se sjelo 16 družstev mužů a sedm družstev žen. Náš sbor se této soutěže opět po několikaleté přestávce také zúčastnil. Naposledy to bylo v roce 2003, kdy naše soutěžní družstvo vybojovalo ve své kategorii z dvaceti čtyř týmů druhé místo. Letošní soutěž byla bodována a započítávána do celkového pořadí prvního ročníku Benešovské ligy v požárním útoku. Námi získané body se ale do ligy bohužel nezapočítávají, protože pro hodnocení v celkovém pořadí je zapotřebí zúčastnit se pěti soutěžích zahrnutých do této ligy.
 Nástup soutěžních družstev byl kvůli vydatným srážkám opožděn a zkrácen na minimum a i samotná soutěž dlouho nezačínala, protože všichni doufali v naději, že slejvák přestane. Po marném čekání a přemlouvání počasí šli na start první soutěžící. Déšť, který tento den panoval byl na průběhu soutěže dost znát. Závodní dráha byla mokrá, takže některým soutěžícím podkluzovali nohy a také pořadatele zlobila elektronická časomíra.
   Vzhledem k našemu startovnímu číslu 16, které bylo ve startovní listině družstev mužů posledním, jsme měli dost času a větší naději, že třeba déšť ustane. Nakonec opravdu několik minut před naším startem pršet přestalo a my tak měli podmínky pro náš pokus o něco lehčí než soupeři před námi. Přípravu věcí na základnu, která byla stanovena na tři minuty jsme v klidu zvládli a byli tak připraveni ke startu. Po odstartování jsme na základně mírně zaváhali, ale povedlo se nám všechno provést dobře a vybojovali naším požárním útokem, který jsme zaběhli za 26:05 sekund, sedmé místo.
 Po skončení útoků mužů, byla přestavěna trať na útoky pro dvě hadice „B“ a nastoupili ženy. Potom následoval takzvaný rozstřel o hodnotné ceny, kterého se zúčastnilo pět nejlepších družstev mužů a pět družstev žen.
    Několik málo minut po posledním útoku z rozstřelu byl nástup soutěžících, vyhlášení výsledků a předání cen. Naše umístění nebylo nejhorší, ale naší pozici v první polovině výsledkové listiny dopomohly i nepovedené pokusy některých družstev u kterých bylo vidět, že se tomuto sportu a vlastní přípravě poctivě věnují.
 Našeho výsledku jsme dosáhli ve složení: Miroslav Lalouček nejml. (Miřetice) - koš, Jan Staněk - savice, Tomáš Kučera - strojník, Kehar Jiří (Praha) - hadice B, Lukáš Kučera - rozdělovač, Michal Turek čp. 35 - levý proud, Jaroslav Filip ml. - pravý proud.
 
Takto celá soutěž dopadla
 
pořadí
družstvo – muži
čas útoku
pořadí
družstvo - ženy
čas útoku
1.
Načeradec
19,47
1.
Všechlapy
20,96
2.
Zdislavice A
20,05
2.
Dalovy
23,45
3.
Všechlapy
20,39
3.
 
Tomice
 
23,82
4.
Daměnice
20,50
4.
 
Bystřice
 
27,86
5.
Dalovy
22,28
5.
 
Sedmpány
 
29,65
6.
Radošovice
 
25,27
6.
 
Masters
 
46,34
7.
Chmelná
 
26,05
7.
 
Načeradec
 
N
8.
Chářovice
 
27,72
 
 
 
9.
Zdislavice C
 
30,35
 
 
 
10.
Tomice
 
33,93
 
 
 
11.
Bystřice B
 
34,43
 
 
 
12.
Jiřetice
 
35,16
 
 
 
13.
Sedmpány
 
35,57
 
 
 
14.
Masters
 
35,57
 
 
 
15.
Zdislavice B
 
39,13
 
 
 
16.
Bystřice A
 
N
 
 
 

 

Fotky z akce: http://tomaskucera.rajce.idnes.cz/2009_08._22_Zdislavice_-_Soutez_v_pozarnim_utoku/

30. 9. 2009   – SDH Chmelná uzavřelo smlouvu o spolupráci s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou.

- Při uzavření smlouvy u HVP bude SDH Chmelná vyplacena provize z uzavřených pojistek.
 
11. 12. 2009 - Konala se v zasedací místnosti obecního úřadu výroční hasičská schůze SDH Chmelná.
   - Schůzi zahájil a dále vedl starosta SDH Tomáš Kučera, který přivítal také všechny přítomné. Poté požádal o chvíli ticha za zemřelého člena bratra Josefa Filipa čp. 5. Proběhla volba ověřovatelů zápisů, zvoleni byli Jaroslav Filip ml. a Ladislav Kamarýt ml.
2. Byla přečtena zpráva o činnosti SDH za rok 2009, kterou zpracoval starosta Tomáš Kučera a přečetl Josef Krejčí (Vlašim).
3. bod pokladník sboru Jaroslav Filip ml. přednesl pokladní zprávu.
4. bodě, Tomáš Kučera přítomné seznámil s konáním voleb do výboru okrsku Zdislavice a výboru OSH Benešov. Okrsková schůze se bude konat 15. 1. 2010 v Javorníce, kde se má zúčastnit 4 – 5 delegátů z každého sboru. Za náš sbor jsou delegovaní: Jaroslav Filip ml., Petr Nevšímal, Petr Kučera, Tomáš Kučera. Dále byli přítomní seznámeni s dohodou v okrsku týkající se kandidátů do okresního výboru s tím, že většina nemá konkrétního kandidáta, necháme si proto poradit od jiných hasičů, kteří jsou s případnými kandidáty osobně ve styku.
5. bodem byl návrh činnosti na rok 2010, který přednesl starosta Tomáš Kučera:
- Údržba techniky
- Spolupráce s obcí
- Účast na soutěžích (Dodržovat termíny tréninků a soutěží a slíbenou účast na soutěžích)
- Pořádání pouťové zábavy (Uspořádá se v kulturním domě pouťová zábava. Předběžný datum poutě je 16. 5. 2010. Zábava se uspořádá v sobotu 15. 5. 2010 před poutí a v neděli odpoledne se bude konat fotbalové utkání. Organizační schůze bude svolána o dva týdny dříve. Po zvážení možnosti, že na termín sobotní zábavy připadne i okrsková soutěž a několik členů nebude tedy moci být přítomno na přípravách a možná i na samotné zábavě, se přesto zábava konat bude i za výpomoci nečlenů.
Návrh byl odsouhlasen všemi přítomnými.
6. bod, uskutečnily se volby nových funkcionářů sboru, pětičlenného výboru a revizní a kontrolní rady, které řídil Jiří Filip čp. 20. Voleb se zúčastnilo 17 činných členů.
Volily se členi do těchto funkcí, zvoleni byly:
Starosta (bude vykonávat též funkci jednatele)
Tomáš Kučera                         pro 14 členů,    proti 1 člen,     zdrželo hlasování 2 členi
druhý kandidát                         pro 3 členi,      proti 4 členi,    zdrželo hlasování 10 členů
Velitel SDH (bude vykonávat též funkci zástupce starosty)
Ladislav Kamarýt ml.              pro 16 členů,    proti 0 členů,   zdrželo hlasování 1 člen
Strojník (bude vykonávat též funkci zástupce velitele)
Tomáš Martínek st.                 pro 16 členů,    proti 0 členů,   zdrželo hlasování 1 člen
Hospodář, pokladník
Jaroslav Filip ml.                     pro 16 členů,    proti 0 členů,   zdrželo hlasování 1 člen
Velitel družstva
Lukáš Kučera                          pro 15 členů,    proti 1 člen,      zdrželo hlasování 1 člen
Kronikář
Jiří Foller st.                              pro 16 členů,    proti 0 členů,    zdrželo hlasování 1 člen
Dále byl zvolen pětičlenný výkonný výbor SDH Chmelná ve složení:
starosta, velitel SDH, strojník, hospodář, velitel družstva
                                                   pro 15 členů,    proti 0 členů,    zdrželo hlasování 2 členi
Byli vzneseny také návrhy na šesti a sedmičlenný výbor, ale byli drtivou většinou v hlasování zamítnuty.
Dále byla zvolena kontrolní a revizní rada ve složení:
Předseda - František Turek
1. člen -     Miroslav Filip st.
2. člen -     Jiří Holejšovský st.
                                                   pro 14 členů,    proti 0 členů,    zdrželo hlasování 3 členi
7. v diskusi byli přítomní informovaní o uzavření smlouvy o spolupráci SDH Chmelná s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou – při uzavření smlouvy u HVP bude SDH Chmelná vyplacena provize z uzavřených pojistek. Dále se diskutovalo o internetových stránkách SDH Chmelná, které jsou na: http://www.sdhchmelna.estranky.cz/
Debatovalo se také i o jiných záležitostech.
8. bod, závěr provedl starosta sboru Tomáš Kučera - poděkoval všem, kteří se aktivně podílí na akcích a činnosti sboru, popřál klidné vánoční svátky a pohodový rok 2010, poděkoval za pozornost a popřál příjemnou zábavu s kapelou Chmelařinka. Složení: František Kučera – tenorsaxofon, Josef Jankovský – altsaxofon, klávesy, Pavel Novák st. – trombon, Jaroslav Filip st. – klávesy a Josef Vógl (Miřetice) – bicí.
9. bod bylo občerstvení. Podávala se sekaná od řezníka Vávry z Vlašimi, té bylo 6 kg. a 11°pivo Kozel. Vypily se tři 30-ti litrové sudy.

Schůze končila po 1:30 hodině. Zúčastnilo se 20 činných, 4 přispívající členi a 6 hostů.

 

         30. 12. 2009 - Pohřeb člena SDH Zdislavice.

- Ve Zdislavicích se konal pohřeb pana Josefa Moudrého, zasloužilého člena SDH Zdislavice. Zemřel ve věku 76 let. Tento člen vykonával záslužnou činnost také v rámci zdislavického okrsku, proto byli na pohřeb zvaní i hasiči z ostatních sborů. Na pohřbu bylo přes 65 hasičů v uniformách.

Fotky z akce: http://hasici.pechacekcz.eu/hasici/images/deni/album/Pohreb/index.html