Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost v roce 2007

31. 12. 2007
16. 3. 2007 - Uskutečnila se volba nových funkcionářů do výkonného výboru sboru.
- Od 19,00 hodin se konala v zasedací místnosti obecního úřadu členská hasičská schůze. Na programu byla volba funkcionářů do výboru sboru. Zahájení voleb proběhlo kolem půl osmé. Nejprve se ustanovil čestným starostou dosavadní starosta sboru pan Bohuslav Turek čp. 2 a poté již probíhala samotná volba ostatních funkcionářů. Starostou SDH Chmelná byl zvolen Tomáš Kučera čp. 29, zástupcem starosty Pavel Filip čp. 32, velitelem Tomáš Martínek st. čp. 39, zástupcem velitele Petr Filip čp. 32, jednatelem František Turek čp. 35, hospodářem Jaroslav Filip ml. čp. 7, strojníkem Lukáš Kučera čp. 29, kronikářem Marek Švejda Vlašim 1411 a preventářem Zdeněk Veselý čp. 27. Dále se zvolila Kontrolní a revizní rada (KRK) ve složení: předseda Jiří Turek čp. 38, 1. člen Miroslav Filip čp. 36, 2. člen Jiří Holejšovský čp. 16. Po 21. hodině byly volby ukončeny a nastala volná zábava.
 
26. 4. 2007 - Zajištění svozu kovového šrotu.
 
10. 5. 2007  - Mytí návsi před tradiční poutí.
- Před tradiční poutí, která bude 13. května, se po celkovém úklidu myla náves.
 
13. 5. 2007  - Pořádání pouťové zábavy při které hrála kapela Chmelařinka.
- V neděl od 9:00 hodin se začali nejen členové hasičského sboru s přípravami na pouťovou zábavu. Postavil se hlavní velký stan zapůjčený od Mikroregionu Želivka i s 10-ti stoly a 20-ti lavicemi. To vše se postavilo vedle parku na návsi. Pro muzikanty se rozložil malý pártystan pod lípami na parku a pro prodejní stánek s občerstvením skvěle posloužila po menší úpravě, odstraněním zadních dveří, čekárna. To vše se díky hojné účasti stihlo za poměrně krátkou chvíli připravit.
 Samotná zábava začala okolo 15. hodiny, to už byl jistě každý po výborném svátečním obědě a tak mohl přijít posedět a poslechnout si lidové písně v podání Chmelařinky, jež nyní čítala celkem devět hudebníků. Počasí bylo vskutku nádherné, jakoby specielně objednané pro tuto příležitost, a tak se jistě všichni společně dobře bavili a strávili tak zbytek nedělního dne.
 Věříme, že se všem hostům líbilo, soudě i dle návštěvnosti hostů a navštěvovanosti stánku u něhož se v obsluze členové SDH Chmelná po hodině střídali a který skýtal pestrý sortiment s občerstvením, výborné uzené klobásy, skvělé chlazené pivo, limonády a také i něco ostřejšího.
 Úplný konec zábavy přišel až po půlnoci, kdy už vydrželi jen ti nejvytrvalejší a nejsilnější jedinci. Akce se z pohledu chmelenských občanů, a doufáme že i přespolních návštěvníků, nadmíru vydařila. Těšíme se tedy příště na shledanou.

 Kapela Chmelařinka hrála ve složení: František Kučera – tenorsaxofon, Josef Jankovský – altsaxofon, Jaroslav Filip st. - klávesy, Zdeněk Holejšovský (Čechtice) – bicí, Pavel Novák st. – trombon, Lukáš Novák – baskřídlovka, Kučera (Nakvasovice) – harmonika, Josef Vógl – housle, Josef Burda čp. 9 (Louňovice) – trubka.

Fotky z akce: http://tomaskucera.rajce.idnes.cz/2007_05._13_Poutova_zabava/

 
26. 5. 2007 - Okrsková soutěž v Javorníkce. V celkovém pořadí skončil náš tým z patnácti družstev na pátém místě. S časem 21:22 vteřin jsme provedli 2. nejrychlejší útok, za nějž jsme dostali pohár.
- V sobotu 26. května v 11:30 hodin jsme jeli na okrskovou soutěž okrsků Zdislavic a Trhového Štěpánova do Javorníka. Sjelo se celkem 16 družstev, z toho jedno žen. Nejprve soutěžili jednotlivci v běhu na 100 metrů s překážkami, , v této disciplíně jsme dosáhli času 70:58 vteřin a zatím 4. pořadí. Pak následovala všemi zavrhovaná pořadová příprava za níž jsme obdrželi 4 trestné body. Na závěr proběhly požární útoky. My jsme s časem 21:22 vteřin provedli 2. nejrychlejší útok, za nějž jsme byli oceněni pohárem. V celkovém pořadí jsme skončili na pátém místě.
 Soutěž v Javorníce byla na dobré úrovni a pořadatelům z tamního SDH se povedla. Neméně vydařená byla i večerní část dne, ve které panovala veselá atmosféra. Do Chmelné jsme se vraceli postupně a neorganizovaně, poslední z nás dorazili domů kolem 2. hodiny ranní.
Našeho výsledku jsme dosáhli ve složení: koš – Lukáš Kučera, savice – Tomáš Kučera, strojník, překážky – Tomáš Martínek st., hadice B, překážky – Jaroslav Filip ml., rozdělovač, překážky – Petr Nevšímal, levý proud, překážky – Petr Filip, pravý proud, překážky – Zdeněk Holejšovský (Čechtice), překážky – Michal Turek čp. 38, překážky(neběžel) – Michal Turek čp. 35.
  
Takto celá soutěž dopadla
 
celkové
pořadí
(včetně trestných bodů)
družstvo
1.
Zdislavice A
2.
Sedmpány
3.
Zdislavice B
4.
Kuňovice
5.
Chmelná
6.
Malovidy
7.
Javorník A
8.
Hulice
9.
Javorník B
10.
Rataje
11.
Miřetice
12.
Keblov
13.
Chlum
N
Zdislavice C
N
Dubějovice
 
pořadí
útoků
družstvo
čas
útoku
pořadí
100m
družstvo
čas
3 x 100m
1.
Zdislavice A
19:68 s.
1.
Sedmpány
63:77 s.
2.
Chmelná
21:22 s.
2.
Zdislavice A
64:15 s.
3.
Zdislavice B
23:03 s.
3.
Dubějovice
69:59 s.
4.
Kuňovice
28:18 s.
4.
Chmelná
70:58 s.
5.
Sedmpány
28: 22 s.
5.
Kuňovice
72:82 s.
6.
Malovidy
31:56 s.
6.
Zdislavice B
72:93 s.
7.
Javorník B
32:00 s.
7.
Javorník A
73:16 s.
8.
Hulice
33:68 s.
8.
Zdislavice C
73:37 s.
9.
Miřetice
34:88 s.
9.
Keblov
73:88 s.
10.
Javorník A
36:54 s.
10.
Malovidy
76:69 s.
11.
Keblov
44:07 s.
11.
Rataje
77:78 s.
12.
Chlum
46:03 s.
12.
Chlum
83:12 s.
13.
Rataje
46:97 s.
13.
Miřetice
88:75 s.
14.
Zdislavice C
N
14.
Hulice
94:74 s.
15.
Dubějovice
N
15.
Javorník B
100:72 s.
 
11. 8. 2007 – Pořádání V. ročníku soutěže o Pohár obce Chmelná v požárním útoku. Sjelo se 9 družstev, z toho 3 žen. Chmelenské družstvo „A“ obsadilo 2. místo s časem 22:54 sekund a družstvo mladých hasičů „B“ obsadilo 5. místo s časem 28:65 sekund.
- V sobotu 11. srpna dopoledne probíhaly poslední přípravy na hasičskou soutěž. Stavěly se stany, připravoval stánek s občerstvením, nákladní automobil Avia pana Jiřího Brože z Miřetic jako pódium pro kapelu Chmelařinka, která provázela celým soutěžním dnem a další nezbytné záležitosti.
 Od 12:30 hodin se už začala sjíždět první soutěžní družstva, kterých bylo celkem 9 z toho 3 družstva žen. Na soutěži byla tato družstva mužů: Chmelná „A“, Chmelná „B“, Louňovice, Čechtice, Miřetice a Zdislavice, družstva žen byla: Louňovice, Otročice a Čechtice.
 Po nástupu, přivítání soutěžních družstev a slavnostním zahájení, které provedl starosta SDH Chmelná Tomáš Kučera V. ročník soutěže O pohár obce Chmelná v požárním útoku soutěž začala.
 Byly pro každé družstvo stanoveny dva pokusy a startovala souběžně družstva mužů i žen. Funkce startéra se ujal pan Zdeněk Veselý a funkcí časoměřičů páni: Jiří Filip čp. 20, Mirek Kehar (Praha) a Stanislav Filip (Čechtice). V prvním kole se vedlo lépe jen místnímu áčku, protože béčko bylo kvůli zásahu jiné osoby do požárního útoku diskvalifikováno. Všechna družstva předvedla v tomto kole dobré výkony a první pokusy byly tedy úspěšně zakončeny.
 Po půlhodinové občerstvovací přestávce, (v 15:15 hodin) začalo druhé kolo, které opět jako první zahájilo domácí družstvo „A“, které zaběhlo lepší čas (22:54 s) než v kole prvním (23:31 s). Vedlo si lépe i béčko, které dosáhlo vynikajícího času 28:65 sekund. I v tomto kole si ostatní soutěžní družstva vedla dobře. Po dobu trvání obou kol podával zprávy o dosažených časech v požárním útoku, pořadí nástupu k pokusu a další informace pan Jiří Turek pomocí bezdrátové hlasatelské stanice. Po celý den hrála kapela Chmelařinka, která v tomto roce 2007 slaví 40. výročí založení.
 V 17:00 hodin se uskutečnil závěrečný nástup, poděkování zúčastněným, které provedl opět starosta místního sboru a vyhlášení výsledků a předání cen. Výsledky v mužích vypadaly takto: 1. Louňovice, 2. Chmelná „A“, 3. Zdislavice, 4. Čechtice, 5. Chmelná „B“, 6. Miřetice a v ženách: 1. Louňovice, 2. Čechtice, 3. Otročice. Předávání cen se ujali: starosta obce Chmelná Jiří Filip, který předával poháry, rozhodčí soutěže pan Studnička z Čechtic předával diplomy, velitel SDH Chmelná Tomáš Martínek předával láhve se sektem a starosta SDH Chmelná Tomáš Kučera přidal gratulace. Po předání cen a zařazení velitelů družstev předal starosta SDH Chmelná putovní pohár obce Chmelná nejlepšímu družstvu soutěže a to družstvu Louňovice – muži. Pak následovalo rozloučení, ukončení soutěže a pozvání na další program, čímž bylo pokračování v hudební produkci jubilantů z Chmelařinky.
 Závěr soutěžního dne se neobešel bez máčení některých členů družstev v kádi s vodou, častou návštěvou občerstvovacího stánku vedeného Petrem Kučerou a bujarých oslav až do pozdních nočních hodin.
 Naše obě družstva, která absolvovala požární útoky s PS 12, dosáhla svého výsledku v tomto složení: CHMELNÁ „A“ - Petr Kučera– koš, Tomáš Kučera – savice, Tomáš Martínek st. – strojník, Marek Švejda (Vlašim) – hadice B, Petr Nevšímal – rozdělovač, Petr Filip – levý proud, Ladislav Kamarýt ml. – pravý proud (1. pokus), Zdeněk Bělohlávek – pravý proud (2. pokus). CHMELNÁ „B“ - Lukáš Novák – koš, Michal Turek čp. 35 – savice, Jan Staněk – strojník, Jiří Kehar (Praha) – hadice B, Lukáš Kučera – rozdělovač, Michal Turek čp 38 – levý proud, Jakub Říha (Praha) – pravý proud.
 Kapela Chmelařinka hrála ve složení: František Kučera – tenorsaxofon, Josef Jankovský – altsaxofon, Jaroslav Filip st. - klávesy, Josef Zavadil (Malovidy) – bicí, Pavel Novák st. – trombon, František Novák – harmonika, Josef Burda čp. 9 (Louňovice) – trubka.
 Výdělek byl 9,740 Kč.
 
Takto celá soutěž dopadla
 
pořadí
družstvo – muži
čas útoku
pořadí
družstvo - ženy
čas útoku
1.
Louňovice p. Bl.
21:62 s.
1.
Louňovice p. Bl.
23:12 s.
2.
Chmelná A
22:54 s.
2.
Čechtice
27:72 s.
3.
Zdislavice
22:59 s.
3.
Otročice
41:00 s.
4.
Čechtice
27:50 s.
 
5.
Chmelná B
28:65 s.
 
6.
Miřetice
37:75 s.
 
18. 8. 2007 - Účast na soutěži o Pohár Blanického rytíře v Louňovicích. Zúčastnilo se chmelenské družstvo „B“ ve dvou disciplínách PS 8 a PS 12. V kategorii PS 12 skončilo na 7. místě z 9 a v kategorii PS 8 na 3. místě ze 3.
- V sobotu 18 srpna v 10:00 hodin jelo soutěžní družstvo mladých hasičů, Chmelná „B“ do Louňovic na hasičskou soutěž. Konala se tam oslava 120 let založení tamního SDH se slavnostním průvodem obcí, naše družstvo bylo při té příležitosti v průvodu ve starých hasičských uniformách.
 Potom se uskutečnila na školním hřišti soutěž v požárních útocích o Pohár Blanického rytíře. My soutěžili ve dvou kategoriích PS 8 a PS 12. Útoky proběhly na dvě kola s nástřikovými terči(2x 10 litrů), měřeno elektronickou časomírou. Nástřikové terče byly pro nás určitým handicapem, protože byly pro kluky u proudnic něčím nový, neozkoušeným. V kategorii PS 12 jsme skončili na 7. místě z 9. a v kategorii PS 8 jsme skončili na 3. místě ze 3 ve složení
 Našeho výsledku jsme dosáhli v kategorii PS 12 ve složení: Lukáš Novák – koš, Michal Turek čp. 36 – savice, Tomáš Kučera – strojník, Jiří Kehar (Praha) – hadice B, Lukáš Kučera – rozdělovač, Michal Turek čp 38 – levý proud, Jakub Říha (Praha) – pravý proud.
 Našeho výsledku jsme dosáhli v kategorii PS 8 ve složení: Lukáš Novák – koš, Michal Turek čp. 35 – savice, Jan Staněk – strojník, Jiří Kehar (Praha) – hadice B, Lukáš Kučera – rozdělovač, Michal Turek čp 38 – levý proud, Jakub Říha (Praha) – pravý proud. Na konci soutěže jsme se ještě zúčastnili soutěže o nejrychlejší sání ve složení: Lukáš Novák – koš, Tomáš Kučera – savice, Jan Staněk – strojník.
 
Takto celá soutěž dopadla
 
pořadí
družstvo – muži (PS 12)
čas útoku
1.
Louňovice A
24:51 s.
2.
Daměnice
29:13 s.
3.
Louňovice B
29:13 s.
4.
Načeradec
30:16 s.
5.
Bystřice
34:19 s.
6.
Kamberk
42:21 s.
7.
Chmelná
43:66 s.
8.
Dalovy
58:47 s.
9.
Jankov
N
 
pořadí
družstvo - ženy
čas útoku
pořadí
družstvo – muži (PS 8)
čas útoku
1.
Načeradec
28:25 s.
1.
Louňovice p. Bl.
34:49 s.
2.
Bystřice
37:94 s.
2.
Daměnice
44:15 s.
3.
Louňovice p. Bl.
41:92 s.
3.
Chmelná
53:15 s.
4.
Kondrac
42:10 s.
 
 
17. 1. - 17. 11. 2007 - Konaly se brigády na výstavbu nové hasičské zbrojnice.
- Od ledna do poloviny listopadu se pracovalo na zhotovení stropu, vnitřních omítek, vrchní beton, nátěr podlahy a vrat, vybílení a dokončovací práce. Odpracovalo se přes 442,5 hodiny.
 Sbor má tak po 15ti letech opět odpovídající budovu pro svěřenou hasičskou techniku. Poslední hasičská zbrojnice byla u skladu zemědělského družstva a byla z důvodu přestavby skladu na hospodářskou budovu zbourána. Jinou se mezitím nepodařilo dokončit, a tak byla technika uložena v náhradní, ne zcela vyhovující plechové boudě u kravína a v jiných nevhodných prostorech.
 
17. 11. 2007 - Uskutečnění oslavy dokončení hasičárny. Ta se konala v nové hasičské zbrojnici spojená s oslavou 40. výročí založením kapely Chmelařinka, kterou sbor a místní rybářský spolek společně připravili.
-Doprovodný program oslav byl o historii Chmelné s projekcí historických a současných fotografií ze života ve Chmelné. Kapele Chmelařinka přijelo pogratulovat několik vzácných hostů.

 Kapela Chmelařinka hrála ve složení: František Kučera – tenorsaxofon, Josef Jankovský – altsaxofon, Jaroslav Filip st. - klávesy, Zdeněk Holejšovský (Čechtice) – bicí, Jiří Černík (Miřetice) – bicí, Ladislav Vesecký (Miřetice) – basová kytara, Pavel Novák st. – trombon, Lukáš Novák – baskřídlovka, František Novák – harmonika, Josef Burda čp. 9 (Louňovice) – trubka, Dana Vesecká (Miřetice) – zpěv, Josef Vógl (Miřetice) - housle, Václav Vlach (Vlašim) - housle.

Fotky z akce: http://tomaskucera.rajce.idnes.cz/2007_11._17_Oslava_dokonceni_hasicarny_ve_Chmelne_a_40._vyroci_kapely_Chmelarinka/

 
1. 12. 2007 – Byla nastěhována hasičská technika SDH Chmelná do nové hasičské zbrojnice.
 
14. 12. 2007 - Konala se v zasedací místnosti obecního úřadu výroční hasičská schůze SDH Chmelná.
- Po zahájení, které provedl velitel sboru Tomáš Martínek vedl dále schůzi starosta sboru Tomáš Kučera.
2. bod programu bylo slavnostní přivítání mladých členů do sboru, kteří byli v tomto roce ke sboru přijati. Ti dostali Pamětní listy. Byli to: Lukáš Kučera, Lukáš Novák, Michal Turek čp 35, Michal Turek čp 38, Ladislav Kamarýt ml., Jakub Říha (Pyšely), Jan Staněk, Jiří Kehar (Praha) a Josef Krejčí (Vlašim).
3. bod byla zpráva o činnosti SDH za rok 2007, kterou přednesl starosta Tomáš Kučera. V průběhu přednesu byly promítány příslušné fotografie k dané události.
4. bod, pokladník sboru Jaroslav Filip ml. přednesl pokladní zprávu.
5. bod bylo určení výše členských příspěvků, stanovilo se 150 Kč pro činného člena. Dosud výše příspěvku činných členů sboru byla 100 Kč, z toho se odevzdává na OSH Benešov 100 Kč a do pokladny sboru 0 Kč. Proto se stanovilo a odhlasovalo navýšení příspěvku na činného člena nad 18 let o 50 Kč, které půjdou do pokladny SDH Chmelná. Přispívající členové platí členský příspěvek 100 Kč, z toho jde 0 Kč na OSH Benešov a 100 Kč do kasy sboru.
6. bod byly informace o prevenci a činnosti při požáru v obci. Ty přednesl preventista sboru Zdeněk Veselý. Tento člen pracuje u profesionálních hasičů v Praze a tak také seznámil přítomné s prací integrovaného záchranného systému.
7. bodem bylo pořádání zájezdu do Chmelné u Českých Budějovic. Zvažovalo se uskutečnění a tento program: - 9:00 hod. Odjezd; - Ubytování, oběd; - Prohlídka obce Chmelná; - Lyžování; - Příprava na ples; - Účast na plese; - Odjezd/program na 2. den. Vybrat zálohu cca. 200 Kč.
8. bodem byl návrh činnosti na rok 2008, který přednesl starosta Tomáš Kučera:
- Zájezd do Chmelné (program: - 9:00 hod. Odjezd; - Ubytování, oběd; - Prohlídka obce Chmelná; -
   Lyžování; - Příprava na ples; - Účast na plese; - Odjezd/program na 2. den. zajistit dopravu, případně určit odpovědnou osobu + náhradníka pro přebrání a předání ubytovny)
- Pořádání pouťové zábavy
- Účast na soutěžích (věnovat se mladým členům)
- Uspořádání VI. ročníku hasičské soutěže o Pohár obce Chmelná (sobota 9. srpna 2008)
- Údržba techniky (generální oprava a údržba techniky - financovaná obcí)
- Spolupráce s obcí (mytí návsi ...)
9. bod, Diskuse
10. bod, Závěr, který provedl starosta sboru Tomáš Kučera - poděkoval všem, kteří se aktivně podílí na akcích a činnosti sboru, popřál klidné vánoční svátky a pohodový rok 2008, poděkoval za pozornost a popřát příjemnou zábavu s kapelou Chmelařinka a při sledování videoprojekce, při které byly promítány steré i novější fotografie z činnosti sboru.
 Kapela Chmelařinka hrála ve složení: František Kučera – tenorsaxofon, Josef Jankovský – altsaxofon, Jaroslav Filip st. - klávesy, Jan Lejčko (Miřetice) – bicí, Pavel Novák st. – trombon, Lukáš Novák – baskřídlovka, František Novák – harmonika.

 Zúčastnilo se 18 činných, 6 přispívajících členů a 3 hosté.

Fotky z akce: http://tomaskucera.rajce.idnes.cz/2007_12._14_Vyrocni_hasicska_schuze/