Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost v roce 2000

31. 12. 2000
22. 1. 2000 - Pořádání 1. hasičského plesu v Otročicích s kapelou Fontána II.
- Po dlouholeté odmlce uspořádal hasičský sbor ples, který se nekonal ve Chmelné, protože v obci nejsou prozatím vhodné prostory pro pořádání takovýchto akcí. Bývalý hostinec „U Pitráků“, kde se dříve plesy konaly se v současné době přestavuje.
 Ples se tedy uskutečnil v kulturním domě v Otročicích, kde jsou vhodné podmínky pro naše pořadatelské nároky. K poslechu a tanci hrála kapela z Čechtic Fontána II.
 
27. 5. 2000 - Okrsková soutěž v Trhovém Štěpánově. V celkovém pořadí skončil náš tým v naší kategorii ze třinácti družstev na třetím místě.
 - V sobotu 27. května v 11:30 hodin jsme jeli na okrskovou soutěž okrsků Zdislavic a Trhového Štěpánova do Trhového Štěpánova. Místo konání bylo docela nevhodné pro hasičskou soutěž, samá díra a kamení, vhodné tak na to, aby se zde někdo zranil.
 Nejprve soutěžili jednotlivci v běhu na 100 metrů s překážkami. Poté proběhly požární útoky. V celkovém pořadí jsme skončili ze třinácti družstev na třetím místě.
 
5. 8. 2000 – Soutěž o Podblanický pohár v Býkovicích pod Blaníkem. V celkovém pořadí skončil náš tým v naší kategorii z devatenácti družstev na druhém místě s časem útoku 24:15 s.
- První srpnovou sobotu se soutěžní družstvo SDH Chmelná zúčastnilo soutěže v požárním útoku o Podblanický pohár v Býkovicích pod Blaníkem. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, PS 8 a PS 12. Ve své kategorii PS 12 si mezi ostatními soutěžními družstvy vedlo výborně. Skončilo z devatenácti družstev na druhém místě s časem útoku 24:15 s.
 
Takto celá soutěž dopadla
(údaje jsou neúplné)
 
 pořadí
družstvo – muži PS 12
čas útoku
1.
Zdislavice B
24:00 s.
2.
Chmelná
24:15 s.
3.
Rataje
28.60 s.
4.
Sedmpany
29:00 s.
5.
 
 
6.
 
 
7.
 
 
8.
 
 
9.
 
 
10.
 
 
11.
 
 
12.
 
 
13.
 
 
14.
 
 
15.
 
 
16.
 
 
17.
 
 
18.
 
 
19.
 
 
 
12. 8. 2000 – Pořádání I. ročníku soutěže o Pohár obce Chmelná v požárním útoku. V celkovém pořadí skončil náš tým v naší kategorii z jedenácti družstev na třetím místě.
- Druhou srpnovou sobotu pořádal SDH Chmelná soutěž v požárním útoku o Pohár obce Chmelná. Tato soutěž byla uskutečněna po úspěšně zvládnuté loňské okrskové soutěži ve Zdislavicích, kterou náš sbor v roce 1999 pořádal. Soutěž o Pohár obce Chmelná se konala ve sportovním areálu v Miřeticích. Ve Chmelné pro tuto činnost nepřipadalo v úvahu žádné místo pro uspořádání soutěže a areál v Miřeticích poskytoval veškeré zázemí na výborné úrovni.
 Den předem jsme připravovali vše potřebné k zajištění organizace soutěže také závodní dráhu, kterou jsme si i několikrát ozkoušeli. Závodiště mělo start i základnu na asfaltovém podkladu a zbytek trati měl travnatý povrch, takže ideální podmínky pro požární útok.
 Po dvanácté hodině začala přijíždět soutěžní družstva. Sjelo se sem 11 družstev mužů a 1 družstvo žen reprezentující SDH Chmelná. Na zahajovacím nástupu seznámil velitel SDH Chmelná všechny soutěžící s pravidly a programem celé soutěže. Soutěž proběhla dle pravidel požárního sportu, na dvě kola. Časy z obou kol se sčítaly a počítaly do konečného hodnocení (sražení dvou plechovek bylo měřeno ruční časomírou).
 Ve třináct hodin začaly první pokusy. My jako pořádající jsme si vybrali startovní číslo jedna, abychom se mohli plně věnovat organizaci a průběhu soutěže. Náš útok se nám povedlo zvládnout přesně podle našich představ.
 Do druhého kola jsme byli připraveni jít na plno a zlepšit tak náš předchozí výkon. Jenže náš druhý požární útok byl pomalejší a museli jsme se tedy spokojit s  výsledkem z prvního pokusu. Dále naše pozornost byla věnována ostatním družstvům.
 Vyhlášením výsledků a předáním cen byla soutěž ukončena.
 Družstvo žen soutěžilo za SDH Chmelná ve složení: Petra Filipová (Miřetice) – koš, Lenka Šimánková (Malovidy) – savice, Jana Martínková – strojnice, dále Petra Štecherová (Miřetice), Lucie Nevrlová (Miřetice), Eliška Martínková (Miřetice) a ještě jedna závodnice.
 
Takto celá soutěž dopadla
(údaje jsou neúplné)
 
pořadí
družstvo - muži
čas útoku
pořadí
družstvo - ženy
čas útoku
1.
Zdislavice B
 
1.
Chmelná
 
2.
Zdislavice A
 
 
3.
Chmelná
 
 
4.
Kuňovice
 
 
5.
Rataje
 
 
6.
Zdislavice C
 
 
7.
 
 
 
8.
 
 
 
9.
 
 
 
10.
 
 
 
11.
 
 
 


 
26. 8. 2000 – Soutěž o Pohár starosty obce Zdislavice ve Zdislavicích.
- V sobotu 26. srpna se soutěžní družstvo SDH Chmelná zúčastnilo soutěže v požárním útoku o Pohár starosty obce Zdislavice ve Zdislavicích. Sjelo se sem 25 družstev mužů, 6 družstev žen a 1 dětské družstvo.
 Útoky proběhly na dvě kola s nástřikovými terči (2x 10 litrů).
 
Takto celá soutěž dopadla
(údaje jsou neúplné)
 
pořadí
družstvo – muži
čas útoku
1.
Zdislavice A
26,22
2.
Zdislavice B
26,82
3.
Bystřice
32,00
4.
Zdislavice
35,62
5.
Kondrac
36,78
6.
Zdislavice C
37,00
7.
Malá paseka
37,20
8.
Sedlec A
39,06
9.
Rataje
39,47
10.
Čeňovice
40,15
11.
 
 
12.
 
 
13.
 
 
14.
 
 
15.
 
 
16.
 
 
17.
 
 
18.
 
 
19.
 
 
20.
 
 
21.
 
 
22.
 
 
23.
 
 
24.
 
 
25.
 
 
 
2. 9. 2000 – Zakončení soutěžní sezóny 2000 SDH Chmelná – pečení selete.
- SDH Chmelná uspořádalo pro své fanoušky a příznivce pečení prasete na závěr soutěžní sezóny.
 
4. 11. 2000 - Opravy, údržba a nákup hasičského vybavení.
- Byla provedena oprava vrat v kovové hasičské boudě u kravína a zabezpečena hasičská výzbroj na zimu. U požární stříkačky PS 8 se provedla oprava chladícího oběhu motoru.
 V tomto roce se zakoupily 4 hadice C 42 a pákový rozdělovač.
 
15. 12. 2000 - Konala se v zasedací místnosti obecního úřadu výroční hasičská schůze SDH Chmelná.
- Schůzi zahájil starosta sboru Bohumil Turek.
2. bod, zprávu o činnosti za tento rok přednesl velitel sboru Tomáš Martínek st. Zmínil se mimo jiné o uspořádání hasičského plesu v Otročicích, hašení stříkačkou PS 12 posečeného pole u čistírny odpadních vod. Někteří členové pomáhali bez použití vlastní hasičské techniky při hašení ohně v lese ve Vrškách. Potom ještě informoval o účasti na soutěžích.
 Dále velitel hovořil z jakých důvodů byla provedena redukce členské základny. Odhlásilo se totiž z důvodu neúměrně vysokých členských příspěvků velké množství členů sboru. Veškerá část členského příspěvku jde do pokladny OSH Benešov a našemu sboru se v případě potřeby ze strany OSH Benešov nedostává vznesených požadavků.
3. bod, pokladník sboru Jaroslav Filip ml. přednesl pokladní zprávu.
4. bod, přítomní zástupci okresního hasičského výboru pan Vovsík (Jablonná) a pan Pavel Studnička (Čechtice) poděkovali sboru za jeho činnost a vysvětlili, jak se má postupovat při zajištění nových hadic, které se poškodí při zásahu u požáru. Ti do Chmelné na schůzi přijeli hlavně kvůli zjištění důvodu odhlášení většího počtu členů SDH Chmelná.
5. bodě bylo informováno o činnosti preventisty, kterému nemusí majitel nemovitosti od 1. 1. 2001 umožnit vstup do domu a že preventivní prohlídky už nejsou povinné.

 Po krátké debatě byla schůze ukončena. K občerstvení se podávalo ovarové koleno a uzené ryby.

Zúčastnilo se 20 členů a 3 hosté.